Declaratia reprezentantului legal pentru calatoria talentelor

ANEXA 1
Declaraţia reprezentantului legal

     Prin prezenta, subsemnatul…………………………………………………………..……………….. cu domiciliul

în…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CI seria……..nr…………………, data naşterii ……………………..   părinte/ reprezentant legal al………..

………………………..……………., domiciliat în …………………………………………..……………….., data naşterii

 ……………………… declar că sunt de acord ca fiul meu/ fiica mea să participe în programul ,,Călătoria Talentelor” ediția a – V a 2022, organizat de Asociația ,,Zâmbește pentru Viitor”.

    Declar  că  am  luat  la  cunoștință  posibilitatea  ca Organizatorul  să-mi  solicite  acordul  pentru  a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reședință, imaginea şi vocea fiului meu/ fiicei mele.

Declar că am luat cunoștință, prin anunțul și ghidul de înscriere al programului, de drepturile pe care le-am conform Legii 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de informare  (art.12),  dreptul  de  acces  la  date  (art.13),  dreptul  de  intervenţie  asupra  datelor (art.14),  dreptul  de  opoziţie  (art.15),  dreptul  de  a  nu  fi  supus  unei  decizii  individuale  (art.17), dreptul de a mă adresa justiţiei (art.18).

Pentru exercitarea acestor drepturi, mă pot adresa printr-o cerere scrisă, dată şi semnată către  Asociația ,,Zâmbește pentru Viitor”, la adresa str. Iuliu Maniu nr. 43 Brașov Etj 8/ birou 811/B.

Prelucrarea   datelor,   în   vederea   desfăşurării   programului,   se   face   în   baza notificarii  nr. 27171/2013,  înregistrată  la  Autoritatea  Naţională  de  Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu Caracter Personal.

Data                                                                                               Semnătura

Reprezentant legal

 

descarcă

 

3-Declaratia-reprezentantului-legal-Anexa-1-Calatoria-Talentelor-1-1

X
Sari la conținut