Asociația “Zâmbește pentru Viitor” este persoană juridică română de drept privat, care se constituie și se organizează în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000. Asociația este nonprofit, nonguvernamentală, apolitică, pe o perioada nedeterminată cu scopul de a identifica copiii și tinerii cu probleme deosebite precum și sprijinirea lor în scopul integrării sociale, care sa infiintat la data de 8.04.2015, cu CIF cu sediul adresa: Str.Serii Nr 2, Apt.3, jud. Brașov, România.

Raspuns Judecatoria Brasov ADMITE modificariile ulterioare ale Asociatiei din data de 26.10.2016 

Certificat de Inregistrare Fiscala Brasov ANAF

Organigrama  Asociația “Zâmbește pentru Viitor”  organigrama-azpv

Statut Asociația “Zâmbește pentru Viitor” actualizat la data de 11.02.2016
organigrama-azpv

LEGE Nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale lege_197_2012_asigurarea_calitatii 

    Am obtinut de la Ministerul Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Certificatul de Acreditare Seria AF nr. 003757 Privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale si suntem autorizati sa acordam Servicii Sociale pe perioada nederminata. 

Hotarare Consiliului Director a Asociatiei ,,Zambeste Pentru Viitor“ – din data de: 16.02.2017; hotarare-nr-2-licentiere-1

Regulament  de Organizare și Funcționare: rof_centrul_de_zi_azpv

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

– Va funcţiona cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.  Standardul  minim de calitate aplicabil ordinul – 2126/05.11.2014 după modelul prevăzut: ordin_2126_standarde_de_calitate-anexa7_4 

HOTĂRÂRE nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, forma sintetică la data 26-Ian-2017  hg_867_2015cu_modificarile_noi

HG nr. 584/2016 – modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin HG nr. 118/2014documente_justificative_solicitate__mmf

Centrul de Zi ,,Zambeste Pentru Viitor”  este un Serviciu Social (Cod Serviciu Social 8899 CZ – PN – V ) si este LICENȚIAT PE O PERIOADĂ DE 5 ANI, Coordonat de Furnizorul de Servicii Sociale Asociatia ,,Zambeste Pentru Viitor” Brasov – AZPV incepand cu data de 09.10.2017 LF/0004222 eliberat de catre MMJS.

CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR: carta-beneficiarilor-azpv

CODUL DE ETICĂ AL ASOCIAȚIEI: codul-etic-azpv

CERERE DE ADMITERE / pentru beneficiari: cerere_de_admitere_beneficiari-azpv

DECIZIE DE ADMITERE/RESPINGERE: decizie_de_admitere_-_respingere_beneficiar-azpv

FISĂ DE EVALUARE – IN CADRUL Centruui de zi ,,Zambeste pentru Viitor” fisa-evaluare-benef-as-social

FISĂ DE REEVALUARE  – IN CADRUL Centruui de zi ,,Zambeste pentru Viitor”: fisa-reevaluare-benef-as-social

FIŞĂ DE MONITORIZARE  (Se consemnează serviciile acordate
beneficiarului  O DATA PE LUNA): fisa_de_monitorizare_azpv_benef 

PLAN DE INTERVENTIE pentru beneficiarii: plan_de_interventie_azpv_benef

FIŞA PSIHOLOGICĂ A beneficiarului: fisa_psihologica

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII SOCIALE – pentru beneficiarii: contract_centrul_de_zi_integrare_reintegre_beneficiari-azpv

DISPOZIȚIE DE NUMIRE DE CAZ: dispozitie_responsabil_de_caz 

FISELE DE POST PENTRU

SEF SERVICIU DE REINTEGRARE SOCIALA SI SUPRAVEGHERE/ SEF CENTRU: fisa-de-post-sef-centru

PSIHOLOG: fisa-de-post-psiholog 

ASISTENT SOCIAL: fisa-postului-as-social

CONTABIL: fisa-de-post-contabil

FIŞA VOLUNTARULUI: fisa-voluntarului

CONTRACT DE  VOLUNTARIAT: contract_voluntariat