Evenimente
Solicitare Către, Primăria Municipiului Brașov, privind unui / SPAȚIU

Solicitare Către, Primăria Municipiului Brașov, privind unui / SPAȚIU

Documentul nostru a fost inregistrat cu numarul 173870 /05.12.2023 (cod web pentru acces din portalul institutiei: _).

Către: Primăria Municipiului Brașov  
În atenția: Domnului Primar, Allen COLIBAN 
                   Doamna Director, Mariana TOPOLNICEANU
E-mail: allen.coliban@brasovcity.ro  
            dasbv@dasbv.ro 
Solicitare: SPAȚIU

      Asociația ,,Zâmbește pentru Viitor” Brașov, CIF 34351367, înființată în anul 2015, are ca scop principal identificarea copiilor proveniți din centrele de plasament și sprijinirea lor pentru integrarea în societate.  Asociația ”Zâmbește pentru Viitor” cu sediul social în mun. Braşov, Str Iuliu Maniu Nr. 43 etaj. , 8 birou 811/B, jud. Brașov, e-mail contact@zambestepentruviitor.org, tel. +40 773.787.071, reprezentată legal de către dl. Rupi GABOR, în calitate de Președinte.
     Vă solicităm identificarea și atribuirea unui spațiu în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov/ sau in alta locație unde Primăria are și știe /cunoaște un spațiul, în vederea desfășurării activităților prezentate mai jos, având ca scop inserția socială și profesională a beneficiarilor direcți, conform  acreditării și licenței de funcționare.
         Totodată ne dorim să întreprindem și o colaborare între părți prin facilitarea și comunicarea accesului direct al beneficiarilor în activitățile pe care noi le desfășurăm prin Serviciul Social “DYNAMIS” – servicii de asistență comunitară, conform nomenclatorului de servicii sociale prevăzute la prevederile articolului 22/197/2012 și în H.G. 867/2015 cu  modificările și completările ulterioare din 16 iulie 2019, cod serviciu social 8899 CZ-PN-V, astfel cum a fost LICENȚIAȚI conform cu Nr. de Decizie 5015/20.01.2021, (pe care o anexăm) de Ministerul Muncii și Justiției Sociale să acordăm servicii sociale.

               În prezent, serviciul social de asistență comunitară ,,Dynamis”,  este un serviciu social licențiat pe 5 ani, adresat tinerilor ce provin din mediu defavorizat, tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și provin din centrele de plasament, familiilor defavorizate din comunitate aflate în situații de nevoie cu domiciliul/reşedinţa din județul Brașov. 

https://zambestepentruviitor.org/serviciul-social-dynamis/

– “DYNAMIS” are o capacitate de 20 beneficiari pe zi și desfășoară activități de:
–    informare şi consiliere: drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, traficul de persoane, delincvenţă ş.a.) precum şi despre măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate furnizate de serviciul social, dar și cele existente în comunitate; 
–    consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate; 
–    educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri,   alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă  independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc., precum şi instruire pentru utilizarea limbajului mimico-gestual, soft skills, ş.a;
–    facilitare a accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi    menţinerea pe piaţa muncii, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională;
–    facilitare a accesului la o locuinţă: colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială şi autorităţile administraţiei publice locale, agenții imobiliare și alte instituții relevante în domeiu, întocmirea şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a persoanei/familiei, identificare locuinţe sociale şi locuinţe cu chirii accesibile, promovarea  responsabilităţii sociale a dezvoltatorilor imobiliari, protecţia drepturilor la o locuinţă, etc.; 
–    promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale,    organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea  evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi  artistice, excursii şi drumeţii,  promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;
–    colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimente greu perisabile;
–    acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;
–    procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate);
–    alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.;
–    suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (menaj,  gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparaţii sau lucrări de  amenajare a mediului ambient.

  2. Am derulat anul acesta în cadrul proiectului “O casă pentru Viitor” proiect Cofinanțat de Primăria Municipiului Braşov un impuls pentru câțiva tinerii din comunitatea brașoveană pentru a-și asuma responsabilitățile vieții adulte, într-o lume în care ei nu știau ce îi așteaptă, să își pună banii deoparte pentru a se putea întreține singuri, să aibă căsuța lor și să învețe să se auto gospodărească.  
Prin acest proiect au beneficiat de următoarele servicii: 
–    cazare pentru o perioadă de timp, adaptare noilor condiții, identificarea, menținerea, angajare la un loc de muncă
–    Monitorizarea veniturilor şi a cheltuielilor lunare, respectiv întocmirea unui buget reprezintă principala metodă de economisire a banilor,
–    Înțelegere și o comunicare apropiată permanentă cu tinerii din locuință
–    Să își exercite pasiunea fără a fi descurajați din obiective pecuniare
–    Responsabilizare Autogospodărire
–    Activități de deprinderi de viață independentă – D.V.I., team building, activități creative, Grupuri de dezvoltare personală de autocunoaștere și dezvoltare personală , programe de voluntariat și evaluare integrare în societate.


          Pentru orice date suplimentare privind activitatea și serviciile prezentate vă stăm oricând la dispoziție, fiind deschiși oricărei interpelări din partea dumneavoastră. 

Cu considerație,
As. Zâmbește Pentru Viitor

X
Sari la conținut