ANPDCA
Raport de activitate 2022

Raport de activitate 2022

 Ne place ceea ce facem și o arătăm prin pasiunea și entuziasmul care ne caracterizează. Tratăm cu responsabilitate orice aspect al acțiunilor noastre sociale spre o comunitate mai bună și puternică. Răspundem cu promptitudine și transparenţa privind activitățiile noastre desfășurate în anul 2022, printr-un raport anual de activitate.

1. SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ’’DYNAMIS
 Serviciul de Asistenta Comunitară “DYNAMIS”,  către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru licențierea de 5 ani. Serviciul de Asistență Comunitară ’’DYNAMIS’’ funcționează conform legislației în vigoare.

  Conform licenței prin Serviciul Social ,,Dynamis” am demarat activitățile următoarele privind prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, promovarea integrării socio-profesionale şi creşterii calităţii vieţii persoanelor beneficiare prin intermediul activităților consiliere psiho-socială, informare, consiliere şi suport juridic, suport emoţional, evaluare şi elaborare plan de intervenţie, integrare/reintegrare sociala, reintegrare şcolară, orientare vocațională, activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, recreere și diverse ieșiri în comunitate cu tinerii beneficiari, vizite la diverse instituţii, serate dansante, aniversarea copiilor și a tinerilor, școala de șoferi, participare la acţiuni mediatice, cazare temporara, etc), demersuri juridice în instanta pentru apărarea drepturilor omului pentru unul din beneficiari asociației, sprijin seniorilor din comunitatea brașoveană. (scaun cu rotile pentru a se putea deplasa ), integrarea și menținerea tinerilor beneficiari, cu propia familie biologica și cu familia lor, alte ajutoare materiale în condițiile legii.
Domeniul Social // 01.01.2022 – 31.12.2022
Venituri din Donații și Sponzorizării – 104.423,80 lei
Cheltuieli: 85.615,29 lei

 1. Participarea la Summit Vocea Copiilor Abandonați aflați în grija statului roman chiar și pentru cei din grija sistemului privat pe România.
  – Având obiectivul acestui summit: consultarea copiilor aflați în grija statului; Analiza percepției copiilor cu privire la dezvoltarea structurilor teritoriale de reprezentare a copiilor la nivel local; Instruirea unui număr de 30 de copii/tineri, aflați cu măsura protecției speciale, din cel puțin 30 de județe, în luna martie 2022, timp de 2 zile; Informarea celor 30 de copii/tineri cu privire la drepturile și îndatoririle lor; Dezvoltarea unui plan de advocacy pe politici publice politici de incluziune socială și combatere a discriminării, necesare copiilor înainte și după ieșirea din îngrijire;
 2. Participare la dezbaterile ghidurilor privind finanțarea proiectelor culturale și sociale la Primăria Municipiului Braşov
 3. Sprijin, deschiderea și lansarea Asociației Consiliul Tinerilor Instituționalizați Filiala Brașov– având Misiunea de a reprezenta copiii și tinerii instituționalizați din România la nivel local, național si international. Scopul este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor copiilor și tinerilor care beneficiază sau care au beneficiat de o măsură de protecție specială destinată copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi, pentru creșterea participării active a acestora la viața comunităților în care activează, precum și pentru a susține și promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional.
 4. Implementarea proiectului ,,Primul pas spre Viitor”

Servicii de consiliere vocațională
Domeniul Social // 01.06 – 01.11.2022
Proiect cofinanţat de Primăria Municipiului Braşov – 49.500 lei
Contributia asociatiei: 5.500 lei
Buget Total: 55.000 lei
– Scopul proiectului a fost de a facilita accesul pe piața muncii a tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (proveniţi din familii monoparentale, copii cu Cerinţe educaționale Speciale, etc.) din 5 colegii tehnice din Municipiul Braşov (Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Braşov, Colegiul Tehnologic Silvic Doctor Nicolae Rucăreanu, Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov, Colegiul Tehnic Transilvania Brașov, Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov). Grup ţintă de 50 copii/tineri.

Obiectivele proiectului au fost:
– PLANIFICAREA CARIEREI
– ACTIVITĂŢI DE AUTOCUNOAŞTERE A ELEVILOR
– DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE CU CONSILIERII ȘCOLARI
– ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

6.  Implementare proiectului ,,TINERI ÎMPREUNĂ”

 – Încurajarea exprimării tinerilor, sportul ca instrument de promovare a cetăţeniei active şi includerii sociale.

Domeniul Tineret pentru Tineret // 11-14 august 2022 județul Braşov.

Proiect cofinanţat de Consiliul Județean Braşov: 1818,82 lei
Contributia asociației: 1881.18 lei
Cheltuieli neeligibile: 2.000 lei
Bugetul Total: 22.000 lei

 1. Implementarea proiectului ,,Călătoria Talentelor” ediția a Va- 2022

– Fiind un program pentru a promova şi susţine talentele artistice ale copiilor şi ale tinerilor ce provin din centrele de plasament şi nu numai!

S-au înscris 120 de copii , în finala au ajuns doar 50 de copii și doar 8 copii au fost premiați în obiecte, iar restul au primit alte premii și diplome de participare.

Domeniul proiectului:  Cultura

 Perioada desfășurării// 07-11. 2022 

Proiect cofinanţat de Primăria Municipiului Braşov: 45.813,97 lei
Contributia asociației: 12.977,25 lei
Bugetul Total: 58.791,22 lei

 1. Asociația Zâmbeşte Pentru Viitor a avut diferite dezbateri la ASSS- Brasov, la o sesiune informală de dezbatere pe tema comunității noastre.

– în această perioadă, organizația noastră a realizat o cartografiere a principalilor actori din comunitate, unde am avut si ne-am propus sa organizăm o scurtă discuție de grup al cărei scop este să identificăm principalele provocări ale persoanelor din comunitatea noastră și cărora asociația noastră le acordă servicii specializate (tinerilor din sistemul de protecție specială sau care au părăsit acest sistem, familii în risc social etc. pe care ONG-ul nostru le sprijină prin activitățile pe care le realizează – precum şi să identificăm entitățile, grupurile, instituțiile, persoanele cu statut de leadership etc. care pot contribui în diverse moduri la sprijinirea grupurilor vulnerabile enumerate mai sus. Participanții la discuții au fost și alți membri ai comunității şi instituțiilor care au un rol activ în comunitatea noastră din diferite arii de activitate (educație, mediu de afaceri, sanatate, instituții publice locale, servicii sociale, ong-uri etc.).

   Această activitate face parte din programul “Împreună pentru educaţie” şi este sprijinită de către echipa de specialişti şi consultanți Teach for Romania.

 1. Dezbatere organizată de Asociatia Catharsis -apărarea drepturilor omului și a copilului pentru ca fiecare copil sa aibă parte de un confort mai bun, dreptul la o familie, eveniment, dedicat copiilor fără părinți si familiilor care doresc să devină părinți, a fost organizat în parteneriat cu Prefectura Brașov și Consiliul Județean Brașov.

Participanții la dezbatere,  familii atestate aflate pe lista de așteptare, familii care au adoptat, tineri dezinstituționalizați aflați în risc de excluziune socială, asistenți maternali, reprezentanți ai instituțiilor locale și centrale cu competențe în domeniul protecției copilului, au tras concluzia că locul fiecărui copil orfan sau abandonat este într-o famile, nu într-un centru de ocrotire minori.

 1. Încheierea diferitelor protocoale, contracte de prestări servicii specializate, angajări în cadrul asociației Zâmbește Pentru Viitor, privind proiectele asociației în atingerea scopului pentru implementarea proiectelor.
 2.  Activitate cu tinerii deținuți din Penitenciarul Codlea Brașov, în colaborare cu penitenciarul Codlea –Brașov am desfășurat o întâlnire ce s-a desfășurat sub forma unui dialog, urmărindu-se împărtășirea experiențelor de viață care au avut urmări diferite, deși experiența este una comună referindu-se la consecințele creșterii într-o manieră instituționalizată. Am urmărit conștientizarea existenței resurselor si serviciilor sociale în comunitate, care pot prevenii reiterarea comportamentelor infracționale, dar și exersarea de către persoanele private de libertate, a unor conduite care să faciliteze dezvoltarea persoanelor și reintegrarea socială. S-a abordat, în discuții, situația celor privați de libertate, importanța majoră a libertății persoanei cu scopul de-a conștientiza, beneficiarul asociației și a preveni comportamentul necorespunzător, contrar normelor legale al acestuia, beneficiarul putând avea reprezentarea situației lui ulterioare, în cazul in care ar continua acest timp de comportament.
 3. Asociația noastră a încheiat un acord de parteneriat în Proiectul Centrul de Resurse Sociale Comunitare – CRESC, Cod SIPOCA 985/Cod mysmis 151105.

– Scopul acordului de parteneriat îl constituie reglementarea colaborării dintre părți în cadrul proiectului Proiectului Centrul de Resurse Sociale Comunitare – CRESC, Cod SIPOCA 985/Cod mysmis 151105, implementat de Asociația  Raza de Speranta Brasov In Intervenția și Terapia TSA reprezentata de doamna #Diana #Nita (denumit în continuare „Promotor”) în parteneriat cu Asociația Zâmbește Pentru Viitor reprezentată de domnul #Rupi #GABOR, unde avem calitatea de Beneficiar.

 • Dezvoltarea la nivel local a unei Rețelei CRESC – rețea informală de ONG-uri / parteneri sociali, membrii APL/ cetățeni pentru facilitarea parteneriatelor și a dialogului social în cele 3 domenii vizate: incluziune socială, tineret, educație, în vederea sustinerii și dezvoltării la nivel local.
 • Creșterea capacității unui număr minim de 20 ONG-uri de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local în domeniile vizate și de a participa în cadrul PDL la grupurile tematice.
 • Dezvoltarea de propuneri procedurale privind interacțiunea dintre ONG-uri și autoritățile și instituțiile administrației publice reprezentative în domeniile incluziune socială, educație și tineret pentru consolidarea dialogului privind politicile publice în domeniu;
 • Îmbunătățirea capacității unui număr de 80 reprezentanți ai ONG-urilor/parteneri sociali, membrii APL, capabili să formuleze propuneri și să participle la îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare a Municipiului Brașov și participarea la cursuri de formare profesională: manager de proiect – COR 242101, facilitator de dezvoltare comunitara – COR 341204 și specialist în activitatea de lobby – COR 243220, prin participarea la grupurile tematice din cadrul PDL și a activităților specifice ale proiectului.
 1. Bucuria copiilor e sfântă și mulțumesc spiridușului pentru că a făcut posibilă această experiență de neuitat.

Peste 160 de copilași au primit bucuria lui Moș Crăciun alături de soliștii și prietenii de la Home of Strings care au oferit o bucurie muzicală de neuitat copiilor. Sunt niște oameni minunați, pentru care merită să-ți dedici timp și energie, au pregătit un moment artistic adaptat pentru vârsta copiilor. Impresionant.

Sumă totala venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a fost de 220.689.04 lei adică 45.038 Euro

No payment method connected. Contact seller.

Continuăm să facem bine!

Asociația Zâmbește Pentru Viitor

X
Sari la conținut