DGASPC
Publicarea listei cu rezultatele obținute în urma evaluării tehnice și financiare, pe bază de punctaj – Granturi proiecte locale – APROBATE – 2024 –  Social

Publicarea listei cu rezultatele obținute în urma evaluării tehnice și financiare, pe bază de punctaj – Granturi proiecte locale – APROBATE – 2024 – Social

Documentul nostru a fost inregistrat cu numarul 50597/28.03.2024

   A fost publicată lista finală a proiectelor propuse spre finanțare și a celor aflate pe lista de rezervă în cadrul Programului de Finanțări Nerambursabile al Primăriei Municipiului Brașov, în baza Ghidului Unic al Solicitantului.

Lista in format PDF se gaseste aici: Vezi fisierul PDF

GRANTURI – APROBATE – 2024

Nr înregistrat 50597/28.03.2024

ASOCIAȚIA ZÂMBEȘTE PENTRU VIITOR

COMUNITATEA DYNAMIS

Granturi mici

3. Social

3.2. Social – Persoane adulte aflate sau nu în situații de vulnerabilitate sau de risc

eligibil

99490.00

98550

81.33

84.40

Propus spre finanțare după contestații

😇 Asociația Zâmbește Pentru Viitor, organizează proiectul „Comunitatea Dynamis”, care are ca scop identificarea si susținerea persoanelor adulte aflate sau nu în situații de vulnerabilitate sau de risc, din Municipiul Brasov

🗓 Proiectul se implementează în perioada 08.05.2024 – 20 noiembrie 2024 prin finanțarea obținută de la Primăria Municipiului Braşov, suma alocată fiind de 98.550 lei.

*** Asociația „Zâmbește pentru Viitor” AZPV Brașov are ca scop principal identificarea și susținerea copiilor proveniți din sistemul de protecție specială si care părăsesc sistemul de protecție speciala. Astfel prin Serviciul Social “DYNAMIS” Servicii de Asistență Comunitară, cu Licență de Funcționare Seria LF Nr 0010436 eliberat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale pe o perioadă de 5 ani de zile, aceștia se pot integra mai ușor in societate.

X
Sari la conținut