Fără categorie
Înștiințare – Închidere – Serviciul Social Centru de Zi ,,Zâmbește pentru Viitor”

Înștiințare – Închidere – Serviciul Social Centru de Zi ,,Zâmbește pentru Viitor”

Asociația “Zâmbește pentru Viitor”  a înființat serviciul social Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor”cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare. 

– Asociația “Zâmbește pentru Viitor” încetează să mai ofere servicii sociale începând cu anul 2019, prin Înștiințare privind acceptarea, radierea serviciului social, urmare a Hotărârii Consiliului Director a asociației.
A funcţionat, cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. Standardul  minim de calitate aplicabil ordinul – 2126/05.11.2014 după modelul prevăzut: ordin_2126_standarde_de_calitate_anexa7- 4. 

HOTĂRÂRE Nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, forma sintetică la data 26-Ian-2017_hg_867_2015cu_modificarile_noi.

HG nr. 584/2016 – modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin HG nr. 118/2014: documente justificative solicitate mmf. 

 

X
Sari la conținut