O parte din beneficiarii nostri, care au primit ajutor prin echipa ,, Zâmbește Pentru Viitor”

 

 


  • Tinerii peste 18 ani, care Provine dintr-un mediu defavorizat și prezintă un act doveditor în acest sens (memoriu, adeverință Primărie – DSS /Protecția Copilului –DGASPC / – anchetă socială)
  • familii defavorizate
  • sa fie beneficiarul legii 116/2002;

   Persoanele adulte (tinerii ce au provenit din mediu defavorizat, famiilii defavorizate din comunitate), aflati în situaţii de nevoie, de-a ii sprijini, le-am oferit, pe o perioadă determinată, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, promovarea integrării socio-profesionale şi creşterii calităţii vieţii persoanelor beneficiare prin intermediul activităților consiliere psiho-socială, informare, consiliere şi suport juridic, suport emoţional, evaluare şi elaborare plan de intervenţie, integrare/reintegrare sociala, reintegrare şcolară, orientare vocațională, activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la acţiuni mediatice, cazare temporara, etc),  alte ajutoare materiale în condițiile legii.