Documente

Asociația “Zâmbește pentru Viitor” este persoană juridică română de drept privat, care se constituie și se
organizează în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000. Asociația este nonprofit, nonguvernamentală,
apolitică, pe o perioada nedeterminată cu scopul de a identifica copiii și tinerii cu probleme deosebite precum și sprijinirea lor în scopul integrării sociale, care sa infiintat la data de 8.04.2015, cu CIF cu sediul adresa: Str.Serii Nr 2, Apt.3, jud. Brașov, România.

Raspuns Judecatoria Brasov Admite modificariile ulterioare ale Asociatiei la data de 26.10.2016

Certificat de Inregistrare Fiscala Brasov ANAF

Organigrama  Asociația “Zâmbește pentru Viitor”  organigrama_2017-Azpv

Statut Asociația “Zâmbește pentru Viitor” actualizat la data de 11.02.2016
organigrama-azpv

LEGE Nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale lege_197_2012_asigurarea_calitatii 

    Am obtinut de la Ministerul Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Certificatul de Acreditare seria AF nr. 003757 Privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale si suntem autorizati sa acordam Servicii Sociale pe perioada nederminata.

Hotarare Consiliului Director a Asociatiei ,,Zambeste Pentru Viitor“ -din data de: 16.02.2017: hotarare_nr_2_licentiere

Regulament  de Organizare și Funcționare: rof_centrul_de_zi_azpv

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

– Va funcţiona cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.  Standardul  minim de calitate aplicabil ordinul – 2126/05.11.2014 după modelul prevăzut: ordin_2126_standarde_de_calitate-anexa7_4 

HOTĂRÂRE nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, forma sintetică la data 26-Ian-2017  hg_867_2015cu_modificarile_noi

HG nr. 584/2016 – modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin HG nr. 118/2014documente_justificative_solicitate__mmf

CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR: carta-beneficiarilor-azpv

CODUL DE ETICĂ AL ASOCIAȚIEI: codul-etic-azpv

CERERE DE ADMITERE / pentru beneficiari: cerere_de_admitere_beneficiari-azpv

DECIZIE DE ADMITERE/RESPINGERE: decizie_de_admitere_-_respingere_beneficiar-azpv

GRILĂ DE EVALUARE – REEVALUARE  IN CADRUL Centruui de zi ,,Zambeste pentru Viitor”

fisa-evaluare-reevaluare_benef-as-social

FIŞĂ DE MONITORIZARE si INTERVENTIE  (Se consemnează serviciile acordate
beneficiarului şi evoluţia acestuia O DATA PE LUNA) fisa_de_monitorizare_si_interventie_azpv_benef

FIŞA PSIHOLOGICĂ A beneficiarului: fisa_psihologica

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII SOCIALE – pentru beneficiarii: contract_centrul_de_zi_integrare_reintegre_beneficiari-azpv

DISPOZIȚIE DE NUMIRE DE CAZ: dispozitie_responsabil_de_caz 

FISELE DE POST PENTRU

SEF SERVICIU DE REINTEGRARE SOCIALA SI SUPRAVEGHERE/ SEF CENTRU: fisa_de_post_sef-centru

PSIHOLOG: fisa-de-post-psiholog 

ASISTENT SOCIAL: asistent_social_fisa_postului

CONTABIL: fisa-de-post-contabil

FIŞA VOLUNTARULUI: fisa-voluntarului

CONTRACT DE  VOLUNTARIAT: contract_voluntariat 

 

semnul-exclamarii Documentele organizatiei de pe site, au fost actualizate de catre  AZPV, la data de 31.08.2017.