Din beneficiarii nostri care au primit ajutor sau sunt in continuare beneficiari ai Centrului de Zi ,, Zambeste Pentru Viitor”

 

 

Cine poate sa fie beneficiar si care sunt obiectivele serviciului social a Centrului de Zi ,,Zambeste pentru Viitor” ?

Persoanele adulte (tinerii ce provin din mediu defavorizat, famiiliilor defavorizate din comunitate), aflate în situaţii de nevoie, de-a ii sprijini, oferindu-le, pe o perioadă determinată, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, promovarea integrării socio-profesionale şi creşterii calităţii vieţii persoanelor beneficiare prin intermediul activităților consiliere psiho-socială, Informare, Consiliere şi suport juridic, Suport emoţional, evaluare şi elaborare plan de intervenţie, integrare/reintegrare sociala, reintegrare şcolară, orientare vocațională, activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la acţiuni mediatice, cazare temporara, etc),  alte ajutoare materiale în condițiile legii.

Cei care sunt interesați să devină beneficiari trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

Condiţiile principale de admitere: 

  • Tinerii peste 18 ani, care Provine dintr-un mediu defavorizat și prezintă un act doveditor în acest sens (memoriu, adeverință Primărie – DSS /Protecția Copilului –DGASPC / – anchetă socială)
  • familii defavorizate
  • sa fie beneficiarul legii 116/2002;

Acte la dosarul fiecarui beneficiar:

  • Cerere de inscriere beneficiari – Azpv
  • Decizie de admitere /respingere beneficiar- Azpv
  • Grila de evaluare beneficiar – Azpv
  • Dispozitie responsabil de caz pentru beneficiar – Azpv
  • Contract Prestari Servicii Sociale in Centrul de Zi ,,Zambeste Pentru Viitor” beneficiar-Azpv
  • Fisa personala beneficiar- Azpv